Ursprungliga författningar: 2011

1577/2011
Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
1576/2011
Republikens Presidents öppna brev om ändringar i statsrådet
1575/2011
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet
1574/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets arbetsordning
1573/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning
1572/2011
Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2012 och 2013
1571/2011
Statsrådets förordning om gruvsäkerheten
1570/2011
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet
1569/2011
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet
1568/2011
Inrikesministeriets förordning on ändring av inrikesministeriets arbetsordning
1567/2011
Statsrådets förordning om inrikesministeriet
1566/2011
Statsrådets förordning om Institutet för de inhemska språken
1565/2011
Lag om ändring av 44 kap. 1 § och 48 kap. 1 § i strafflagen
1564/2011
Lag om ändring av 7 a § i lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog
1563/2011
Lag om växtskyddsmedel
1562/2011
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön
1561/2011
Statsrådets förordning om ändring av 13 § i miljöskyddsförordningen
1560/2011
Statsrådets förordning om vattenhushållningsärenden
1559/2011
Lag om ändring av 1 § i lagen om försäkringsgaranti för undantagsförhållanden
1558/2011
Lag om ändring av 13 och 23 § i lagen om Räddningsinstitutet
1557/2011
Lag om ändring av 27 och 30 § i lagen om frivilligt försvar
1556/2011
Lag om ändring av 79 och 81 § i värnpliktslagen
1555/2011
Lag om ändring av 13 a § i lagen om värdeandelssystemet
1554/2011
Lag om delegationen för social- och hälsovården under undantagsförhållanden
1553/2011
Lag om ändring av 2 och 30 § i lagen om försvarstillstånd
1552/2011
Beredskapslag  
1551/2011
Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.