1421/2010

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Republikens presidents förordning om provisorisk tillämpning av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det generella säkerhetsskyddsavtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat efter föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Det i Oslo den 7 maj 2010 ingångna generella säkerhetsskyddsavtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige tillämpas provisoriskt från den 16 januari 2011 i förhållande till de andra avtalsparter som i enlighet med artikel 14 stycke 3 i avtalet har lämnat ett liknande meddelande, så som därom har överenskommits.

Avtalet har godkänts av riksdagen den 23 november 2010 och av republikens president den 10 december 2010. Norges regering har underrättats om godkännandet den 17 december 2010.

2 §

Innan avtalet träder i kraft internationellttillämpas lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det generella säkerhetsskyddsavtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (1083/2010) provisoriskt från den 16 januari 2011 i förhållande till de andra avtalsparter som i enlighet med artikel 14 stycke 3 i avtalet har lämnat ett liknande meddelande.

3 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 16 januari 2011.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 129/2010)

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.