1415/2010

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen (946/2008) ikraftträdandebestämmelsen som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Lagens 98 a § gäller till och med den 31 december 2011.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2009. Lagens 98 a § tillämpas dock endast vid beskattningen för 2009―2011.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 122/2010
RP 258/2010
FiUB 47/2010
RSv 240/2010

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.