1414/2010

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om temporär ändring av lagen om Skatteförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) en ny 2 a § som följer:

2 a §
Identifieringstjänst

Skatteförvaltningen har till uppgift att tillhandahålla en elektronisk identifieringstjänst, som gör det möjligt för myndigheter eller andra som sköter offentliga uppdrag att vid skötseln av det offentliga uppdraget identifiera en organisation eller en person som företräder den.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och gäller till och med den 31 december 2013.

RP 122/2010
RP 258/2010
FiUB 47/2010
RSv 240/2010

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.