1409/2010

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om inkomstskatteskalan för 2011

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Vid beskattningen för 2011 fastställs den inkomstskatt för förvärvsinkomst som enligt inkomstskattelagen (1535/1992) ska betalas till staten i enlighet med en progressiv inkomstskatteskala enligt följande:

Beskattningsbar förvärvsinkomst, euro Skatt vid nedre gränsen, euro Skatt på den del av inkomsten som överskrider den nedre gränsen, %
15 600 ― 23 200 8 6,5
23 200 ― 37 800 502 17,5
37 800 ― 68 200 3 057 21,5
68 200 ― 9 593 30,0
2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 122/2010
RP 258/2010
FiUB 47/2010
RSv 240/2010

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.