1375/2010

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2010

Justitieministeriets förordning om åklagarämbetenas servicebyråer

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § i lagen om häradsåklagare (195/1996), sådan paragrafen lyder i lag 1317/2006:

1 §

Åklagarämbetena har servicebyråer i följande kommuner:

1) åklagarämbetet i Västra Nyland i Ekenäs och Lojo,

2) åklagarämbetet i Östra Nyland i Borgå,

3) åklagarämbetet i Egentliga Tavastland i Tavastehus,

4) åklagarämbetet i Salpausselkä i Kotka, Lahtis och Villmanstrand,

5) åklagarämbetet i Västra Finland i Björneborg, Raumo, Reso och Salo,

6) åklagarämbetet i Österbotten i Karleby och Seinäjoki,

7) åklagarämbetet i Mellersta Finland i Jämsä och Äänekoski,

8) åklagarämbetet i Östra Finland i Idensalmi, Joensuu, Kuopio, Nyslott och Varkaus,

9) åklagarämbetet i Uleåborg i Brahestad, Kajana, Kuusamo och Ylivieska,

10) åklagarämbetet i Lappland i Ivalo, Kemi och Sodankylä.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Genom denna förordning upphävs justitieministeriets förordning om åklagarämbetenas servicebyråer (467/2009).

Utöver vad som föreskrivs i 1 § 1 mom. 6 punkten har åklagarämbetet i Österbotten en servicebyrå i Lappo till och med den 31 maj 2011.

Utöver vad som föreskrivs i 1 § 9 punkten har åklagarämbetet i Uleåborg en servicebyrå i Haapajärvi till och med den 31 juli 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 2010

Justitieminister
Tuija Brax

Regeringsråd
Leena Kuusama

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.