1331/2010

Given i Helsingfors den 30 december 2010

Lag om ändring av 1 § i lagen om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet (410/2009) 1 § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på ordnandet av hälsoskyddsuppgifter enligt de lagar som anges i 21 § 2 mom. i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) som gäller individer och livsmiljö (miljö- och hälsoskydd) i en kommun eller som kommunalt samarbete.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2010
ShUB 40/2010
RSv 244/2010

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.