1312/2010

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2010

Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen (254/2006) 7 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 344/2010, som följer:

7 §
Lönen för den tid under vilken en operation pågår

Angående krishanteringspersonalens lön gäller vad som bestäms nedan.

Uppgiftens kravnivå Avlöning
10 fastställs särskilt i varje enskilt fall
9 A 6 563,61 euro/mån
9 B 5 848,02 euro/mån
8 A 5 578,24 euro/mån
8 B 5 053,39 euro/mån
7 A 4 456,21 euro/mån
7 B 4 007,70 euro/mån
6 3 555,00 euro/mån
5 2 974,88 euro/mån
4 A 2 703,26 euro/mån
4 B 2 488,23 euro/mån
3 2 151,77 euro/mån
2 2 071,33 euro/mån
1 2 011,00 euro/mån


Denna förordning träder i kraft den 27 december 2010. Den tillämpas dock från och med den 1 september 2010.

Helsingfors den 22 december 2010

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Regeringsråd, som personaldirektör
Jari Kajavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.