1286/2010

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisnings- och kulturministeriet,

ändras i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet (310/2010) 2 § som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, organ och sammanslutningar som hör till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde

Till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde hör

universiteten och övningsskolorna vid dem,

yrkeshögskolorna,

Utbildningsstyrelsen och de statliga läroanstalter som hör till dess verksamhetsområde,

studentexamensnämnden,

besvärsnämnden för studiestöd,

Finlands Akademi,

forskningscentralen för de inhemska språken,

arkivverket,

Depåbiblioteket,

centralkommissionen för konst, statens konstkommissioner och de regionala konstkommissionerna,

biblioteket för synskadade,

Museiverket,

Statens konstmuseum,

förvaltningsnämnden för Sveaborg,

Nationella audiovisuella arkivet

Statens filmgranskningsbyrå,

statens filmnämnd,

Institutet för Ryssland och Östeuropa,

Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO,

CSC-Tieteen tietotekniiikan keskus Oy,

Veikkaus Ab,

Certia Oy,

Hästinstitut Ab,

Suomen Ilmailuopisto Oy,

Suomenlinnan Liikenne O.Y. – Sveaborgs Trafik A.B.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 2010

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Kanslichef
Harri Skog

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.