1259/2010

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om skydd för miljön i Antarktis

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från miljöministeriet,

fogas till förordningen om skydd för miljön i Antarktis (122/1998) ett nytt 5 a kap. som följer:

5 a kap.

Särskilda bestämmelser

15 a §

Den kontaktmyndighet för miljöfarliga olyckor och nödsituationer som avses i 35 a § 3 mom. och 36 § 3 mom. i lagen om skydd för miljön i Antarktis är utrikesministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Helsingfors den 21 december 2010

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Konsultativ tjänsteman
Tuomas Kuokkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.