1245/2010

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 4 och 6 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om temporär ändring av 4 och 6 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1192/2009) ikraftträdandebestämmelsen som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Lagens 4 kap. 4 a § tillämpas på permitteringar som genomförs mellan den 4 januari 2010 och den 1 januari 2012, och den är i kraft till och med den 31 december 2011.

Lagens 6 kap. 4 § 3 mom. tillämpas vid bestämmandet av den lön som ligger till grund för inkomstrelaterad dagpenning på basis av löner som intjänats 2010―2012, och det är i kraft till och med den 31 december 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 254/2010
ShUB 45/2010
RSv 259/2010

Helsingfors den 21 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.