1232/2010

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

fogas till arbets- och näringsministeriets förordning om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1044/2005) en ny 6 a § som följer:

6 a §

Staten betalar årligen till Finlands Exportkredit Ab förvaltningsarvode på basis av de kostnader som förvaltningen av ränteutjämningsverksamheten medfört och de inkomster som fåtts av arvoden som kunder betalat och av investeringsavkastningar av eget kapital som allokerats till ränteutjämningsverksamheten, som följer:

+ Arvoden som kunder betalat

+ Investeringsavkastningar av eget kapital som allokerats till ränteutjämningsverksamheten

– Kostnaderna för ränteutjämningsverksamheten

= Förvaltningsresultatet av ränteutjämningsverksamheten

Till den del förvaltningsresultatet av ränteutjämningsverksamheten visar ett underskott för bokslutsåret, ersätter staten Finlands Exportkredit Ab för underskottet.

Förvaltningsarvodet betalas på basis av en utredning som Finlands Exportkredit Ab lämnat inom en månad från att bolagets årsbokslut färdigställdes och utredningen inlämnades. Utredningen utarbetas utgående från bolagets årsbokslut.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Helsingfors den 21 december 2010

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Regeringssekreterare
Christina Snellman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.