1204/2010

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2007―2009

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 11 § 1 mom. i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992), sådant det lyder i lag 428/2007:

1 §

Till kommunerna inom landskapet Åland betalas i ersättning för utgifter år 2007―2009 för de fortgående återkommande uppgifter som avses i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) enligt följande:

2007 2008 2009
euro euro euro
Brändö kommun 632 314 820
Eckerö kommun 1647 1277 1661
Finströms kommun 7903 6729 8507
Föglö kommun 2895 2867 2322
Geta kommun 2762 3307 2862
Hammarlands kommun 6206 5128 5725
Jomala kommun 8819 9680 9147
Kumlinge kommun 1165 1172 1081
Kökars kommun 832 1088 641
Lemlands kommun 2446 1789 2422
Lumparlands kommun 1813 2219 1721
Mariehamns stad 100 52 100
Saltviks kommun 5491 5337 5845
Sottunga kommun 1381 1758 1261
Sunds kommun 4226 5253 3783
Vårdö kommun 1681 2030 2102
2 §

Denna förordning träder i kraft den 29 december 2010.

Helsingfors den 21 december 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Kyösti Helin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.