1187/2010

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvoter år 2011

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 10 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994):

1 §
Användningen av torskkvoten i ICES delområden 22―24

Av Finlands torskkvot för år 2011 för ICES delområden 22―24 får fiskefartyg som är registrerade i Finland fiska så att:

1) den sammanlagda torskfångsten för fiskefartyg vars igenkänningslängd är över 20 meter får vara sammanlagt högst 130 ton,

2) den sammanlagda torskfångsten för fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 20 meter får vara sammanlagt högst 31 ton.

2 §
Användningen av torskkvoten inom ICES delområden 25―32

Av Finlands torskkvot för år 2011 för ICES delområden 25―32 får fiskefartyg som är registrerade i Finland fiska så att:

1) den sammanlagda torskfångsten för fiskefartyg vars igenkänningslängd är över 20 meter får vara sammanlagt högst 550 ton,

2) den sammanlagda torskfångsten för fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 20 meter får vara sammanlagt högst 456 ton,

3) den sammanlagda torskfångsten för fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 20 meter och som fångas med nät eller krok får norr om breddgraden 59°30′N vara sammanlagt högst 30 ton.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 och är i kraft till den 31 december 2011.

Helsingfors den 16 december 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativa tjänstemannen
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.