1164/2010

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

Republikens presidents förordning om ändring av 2 § i förordningen om bringande i kraft av konventionen om indrivning av underhållsbidrag i utlandet och tillämpningen därav

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat efter föredragning av utrikesministern, ändras i förordningen om bringande i kraft av konventionen om indrivning av underhållsbidrag i utlandet och tillämpningen därav (522/1962) 2 § som följer:

2 §

Justitieministeriet är den förmedlande och mottagande myndighet som förutsätts i artikel 2 i konventionen samt tar emot utländska domstolars framställningar om rättshjälp enligt artikel 7 punkt a.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.