1152/2010

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

Lag om ändring av 123 § i utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utlänningslagen (301/2004) 123 § 1 mom., sådant det lyder i lag 581/2005, som följer:

123 §
Beslut om tagande i förvar och placering av utlänningar som tagits i förvar

Beslut om tagande i förvar fattas inom polisen av en tjänsteman som hör till befälet vid en polisinrättning eller vid centralkriminalpolisen, skyddspolisen eller rörliga polisen och inom gränsbevakningsväsendet av en anhållningsberättigad tjänsteman eller av en gränsbevakningsman med minst löjtnants grad. Den som tagits i förvar eller hans eller hennes lagliga företrädare ska meddelas grunden för tagandet i förvar.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 186/2010
FvUB 19/2010
RSv 192/2010

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.