1151/2010

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

Lag om ändring av 21 och 33 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005) 21 § 3 mom. och 33 § 1 mom. som följer:

21 §
Anmälan för tjänstgöring

Ovan avsedda förordnanden ges av den allmänna ledaren för en förvaltningsenhet, fältchefen eller chefen för enheten i fråga.

33 §
Anställningsvillkor vid internationella uppdrag

I fråga om ersättningar på grund av lokala särförhållanden och andra ekonomiska förmåner till en sådan tjänsteman i anställningsförhållande till gränsbevakningsväsendet som har förordnats att genomföra ett uppdrag som expert inom gränsbevakning eller ett motsvarande internationellt uppdrag som expert gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen (596/2006).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 186/2010
FvUB 19/2010
RSv 192/2010

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.