1134/2010

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

Lag om ändring av 1 a § i lagen om organisering av konstens främjande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om organisering av konstens främjande (328/1967) 1 a §, sådan den lyder i lag 1236/2007, som följer:

1 a §

I anslutning till centralkommissionen för konst finns

1) för beviljande av stipendier och understöd en nämnd, om vilken föreskrivs i lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/1961),

2) för beviljande av stipendier en nämnd, om vilken föreskrivs i lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 189/2010
KuUB 9/2010
RSv 213/2010

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.