1082/2010

Utfärdad i Helsingfors den 10 december 2010

Lag om ändring av 21 kap. 16 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen (39/1889) 21 kap. 16 §, sådan den lyder i lag 578/1995, som följer:

21 kap.

Om brott mot liv och hälsa

16 §
Åtalsrätt

Allmänna åklagaren får väcka åtal för lindrig misshandel endast om målsäganden anmäler brottet till åtal eller gärningen har riktat sig mot

1) en person som är yngre än arton år,

2) gärningsmannens make eller tidigare make, syskon, släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller den som har eller har haft gemensamt hushåll med gärningsmannen, eller mot någon annan person som annars är eller har varit närstående till gärningsmannen på grund av ett med dessa jämförbart personligt förhållande, eller

3) en person på grund av hans eller hennes arbetsuppgifter och gärningsmannen inte hör till arbetsplatsens personal.

Allmänna åklagaren får väcka åtal för vållande av personskada endast om målsäganden anmäler brottet till åtal.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 78/2010
LaUB 21/2010
RSv 193/2010

Helsingfors den 10 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.