1069/2010

Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2010

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2010

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2010 (41/2010) 5 § 1―3 mom. som följer:

5 §
Stödets storlek

Stöd för potatisproduktion beviljas till ett belopp av 291 euro per hektar.

För en sådan odlingsareal för vilken odlaren har ett odlingskontrakt enligt 6 § om marknadsföring av potatisproduktionen beviljas stöd till ett belopp som är 118 euro högre per hektar.

På ett område för utsädespotatis beviljas dessutom för den produktion som avses i 2 § 2―6 punkterna kompletterande stöd till ett belopp som är 64 euro per hektar eller, om odlaren har ett odlingskontrakt enligt 6 § om marknadsföring av den potatis som producerats på odlingsarealen, ett belopp som är 79 euro per hektar.Denna förordning träder i kraft den 15 december 2010.

Helsingfors den 9 december 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.