1059/2010

Utfärdad i Helsingfors den 2 december 2010

Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 och 2 till förordningen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen om smittsamma sjukdomar (786/1986) bilaga 1 och 2, sådana de lyder, bilaga 1 i förordning 1238/2007 och bilaga 2 i förordning 1376/2006, som följer:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 2 december 2010

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Liisa Katajamäki

Bilaga 1

Andra mikrobfynd som skall registreras och som avses i 10 § i förordningen om smittsamma sjukdomar är alla mikrober som har konstaterats i blod eller ryggmärgsvätska samt dessutom

Bakterier:

Bordetella pertussis

Borrelia burgdorferi

Borrelia recurrentis

Brucella

Chlamydia pneumoniae

Chlamydia psittacii

Clostridium difficile

Coxiella burnetii

Enterobacter cloacae (stammar med nedsatt känslighet för eller stammar som är resistenta mot karbapenemer)

Enterokocker (vankomycinresistenta stammar, VRE)

Escherichia coli (stammar med nedsatt känslighet för III generationens kefalosporin)

Escherichia coli (stammar med nedsatt känslighet för eller stammar som är resistenta mot karbapenemer)

Francisella tularensis

Kampylobakterier

Klebsiella pneumoniae (stammar med nedsatt känslighet för III generationens kefalosporin)

Klebsiella pneumoniae (stammar med nedsatt känslighet för eller stammar som är resistenta mot karbapenemer)

Leptospira

Mycoplasma pneumoniae

Staphylococcus aureus (meticillinresistenta/oxacillinresistenta stammar, MRSA)

Stafylokocker (vankomycinresistenta stammar, VRSA)

Vibrio parahemolyticus och

Yersinia.

Virus:

Adenovirus

Astrovirus

Coxsackievirus

Denguevirus

Echovirus

Enterovirus

Hepatit D och E-virus

HTL-virus

Influensavirus

Japanskt B-encefalitvirus

Calicivirus (omfattar norovirus)

Parainfluensavirus

Parvovirus

Puumalavirus (sorkfebervirus)

Fästingburet encefalitvirus

Respiratorisk syncytievirus

Rinovirus

Rotavirus

Sindbisvirus och

Varicella-zostervirus.

Protozoer:

Cryptosporidium

Cyclospora cayetanensis

Entamoeba histolytica

Filaria

Giardia lamblia

Leishmania

Skistosoma

Toxoplasma gondii och

Trichinella spiralis.

Svampar:

Pneumocystis carinii.

Bilaga 2

I enlighet med 23 § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar skall mikrobstammar eller prover fogas till anmälan om smittsam sjukdom som följer.

Allmänfarliga smittsamma sjukdomar förorsakas av:

Escherichia coli ehec stam eller prov
Hepatit A prov
Vibrio cholera stam eller prov
Corynebacterium diphtheria stam eller prov
Salmonella stam eller prov
Neisseria meningitides stam: fynd i blod eller
ryggmärgsvätska
Poliovirus stam eller prov
Shigella stam eller prov
Mycobacterium tuberculosis stam eller prov

Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar förorsakas av:

Hiv stam eller prov
Legionella stam eller prov
Listeria monocytogenes stam eller prov
Plasmodium prov
Haemophilus influenza stam: fynd i blod eller
ryggmärgsvätska
Parotitvirus prov
Mässlingvirus prov
Rubivirus (rubella) prov

Andra mikrobfynd som skall registreras:

Bakterier
Bordetella pertussis stam eller prov
Enterobacter cloacae (stammar med nedsatt känslighet för eller stammar som är resistenta mot karbapenemer) stam: valfritt prov
Enterokocker (VRE) stam eller prov
Escherichia coli (stammar med nedsatt känslighet för eller stammar som är resistenta mot karbapenemer) stam: valfritt prov
Klebsiella pneumoniae (stammar med nedsatt känslighet för eller stammar som är resistenta mot karbapenemer) stam: valfritt prov
Staphylococcus aureus (MRSA) stam eller prov
Stafylokocker (vankomycinresistentastammar) stam eller prov
Streptococcus agalactiae stam: fynd i blod eller
ryggmärgsvätska
Streptococcus pneumonia stam: fynd i blod eller
ryggmärgsvätska
Streptococcus pyogenes stam: fynd i blod eller
ryggmärgsvätska
Virus
Enterovirus (omfattar coxsackie- och echovirus) stam eller prov: fynd i
avföring

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.