1049/2010

Utfärdad i Helsingfors den 3 december 2010

Lag om upphävande av 2 § 4 mom. i personuppgiftslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 2 § 4 mom. i personuppgiftslagen (523/1999).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 202/2010
FvUB 20/2010
RSv 196/2010

Helsingfors den 3 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.