1021/2010

Utfärdad i Helsingfors den 26 november 2010

Lag om ändring av 48 a kap. i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

fogas till 48 a kap. i strafflagen (39/1889) en ny 3 a § som följer:

48 a kap.

Om naturresursbrott

3 a §
Olaglig befattning med mineralfyndighet i Antarktis

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet undersöker eller exploaterar en sådan mineralfyndighet i Antarktis som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten i lagen om skydd för miljön i Antarktis annat än som en del av vetenskaplig forskning, ska för olaglig befattning med mineralfyndighet i Antarktis dömas till böter eller fängelse i högst två år.

För olaglig befattning med mineralfyndighet i Antarktis döms också den som uppsåtligen söker mineralfyndigheter i Antarktis annat än som en del av vetenskaplig forskning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 56/2010
MiUB 8/2010
RSv 138/2010

Helsingfors den 26 november 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.