1014/2010

Utfärdad i Helsingfors den 25 november 2010

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 1 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka statens sinnessjukhus uppbär avgift

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i förordningen om prestationer för vilka statens sinnessjukhus uppbär avgift (1132/2001) 1 § 11 punkten, samt

fogas till 1 § en ny 12 punkt, varvid den nuvarande 12 punkten blir 13 punkten, som följer:

1 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Sådana prestationer enligt 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten som statens sinnessjukhus prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:


11) kontorsfunktioner,

12) böcker och andra publikationer,Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

Helsingfors den 25 november 2010

Omsorgsminister
Paula Risikko

Överinspektör
Paula Vartiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.