974/2010

Utfärdat i Helsingfors den 5 november 2010

Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EU) nr 667/2010 om införande av vissa restriktiva åtgärder mot Eritrea

Utrikesministeriet meddelar med stöd av 2 a § 2 mom. i lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen (659/1967) att straff för överträdelser av följande förordning om Eritrea bestäms i 46 kap. 1–3 § i strafflagen: Rådets förordning (EU) nr 667/2010 om införande av vissa restriktiva åtgärder mot Eritrea; EUT L 195, 27.7.2010, s. 16. Om förverkandepåföljder bestäms i 10 kap. i strafflagen.

Rådets förordning trädde i kraft samma dag som den offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning.

Helsingfors den 5 november 2010

Utrikesminister
Alexander Stubb

Ambassadrådet
Anu Saarela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.