972/2010

Utfärdad i Helsingfors den 16 november 2010

Justitieministeriets förordning om skyddade belopp vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 kap. 48 § 3 mom. i utsökningsbalken (705/2007):

1 §
Skyddat belopp

Gäldenärens skyddade belopp enligt 4 kap. 48 § 1 mom. i utsökningsbalken (705/2007) är för gäldenärens egen del 20,90 euro samt för make och egna och makens barn som gäldenären försörjer 7,51 euro.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Genom denna förordning upphävs justitieministeriets förordning om skyddade belopp (772/2008).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 november 2010

Justitieminister
Tuija Brax

Regeringsråd
Kari Liede

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.