965/2010

Utfärdad i Helsingfors den 12 november 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om producentorganisationerna inom sektorn för frukt och grönsaker

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

fogas till jord- och skogsbruksministeriets förordning om producentorganisationerna inom sektorn för frukt och grönsaker (481/2008) nya 10 a och 10 b § som följer:

10 a §
Åtgärder inom krisförebyggande och krishantering

Av de åtgärder inom krisförebyggande och krishantering som det hänvisas till i artikel 74 i kommissionens förordning tillämpas skördeförsäkringen i Finland. Övriga åtgärder inom krisförebyggande och krishantering som avses i artikel 74 i kommissionens förordning tillämpas inte.

10 b §
Åtgärder för skördeförsäkring

Producentorganisationen administrerar de stödberättigade åtgärder för skördeförsäkring som avses i artikel 89 i kommissionens förordning.

Producentorganisationen kan ha olika skördeförsäkringar för olika åtgärder. Skördeförsäkringen kan vara riktad till alla producenter eller endast en del av producenterna.

Stödberättigade åtgärder för skördeförsäkring får inte omfatta de försäkringsbetalningar som nämns i artikel 90.3 i kommissionens förordning.


Denna förordning träder i kraft den 17 november 2010.

En producentorganisation kan år 2010 ansöka om ändringar i följande års verksamhetsprogram i fråga om åtgärder för skördeförsäkring senast den 3 december 2010.

Helsingfors den 12 november 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.