950/2010

Utfärdad i Helsingfors den 10 november 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvot inom det östra regleringsområdet år 2010

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvot inom det östra regleringsområdet år 2010 (1140/2009) 1 § som följer:

1 §
Användningen av torskkvoten inom ICES delområden 25―32

Av Finlands torskkvot för år 2010 för ICES delområden 25―32 får fiskefartyg som är registrerade i Finland fiska så att:

1) den sammanlagda torskfångsten för fiskefartyg vars igenkänningslängd är över 20 meter får vara sammanlagt högst 500 ton,

2) den sammanlagda torskfångsten för fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 20 meter får vara sammanlagt högst 393 ton,

3) den sammanlagda torskfångsten för fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 20 meter och som fångas med nät eller krok får norr om breddgraden 59°30′N vara sammanlagt högst 8 ton.


Denna förordning träder i kraft den 12 november 2010 och är i kraft till den 31 december 2010.

Helsingfors den 10 november 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativa tjänstemannen
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.