938/2010

Utfärdad i Helsingfors den 5 november 2010

Lag om ändring av 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 8 § 1 mom. 14 punkten, sådan den lyder i lag 1539/1992, som följer:

8 §

Ovan i 7 § avsedda avdragbara avgifter äro bland andra:


14) i personalfondslagen (934/2010) avsedd personalfondsavsättning och dess tilläggsdel,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 44/2010
AjUB 6/2010
RSv 132/2010

Helsingfors den 5 november 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.