916/2010

Utfärdad i Helsingfors den 29 oktober 2010

Lag om ändring av 12 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 12 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare (1281/2006) ett nytt 3 mom. som följer:

12 §

Om det till en primär förmån som avses i 92 § i lagen om pension för arbetstagare har lagts en engångsförhöjning, beaktas den primära förmånen till engångshöjt belopp vid en ny samordning enligt 19 § i LFöPL och 8 a § i APL. Ändras den primära förmånens belopp enbart på grund av engångsförhöjningen görs inte någon ny samordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 91/2010
ShUB 19/2010
RSv 126/2010

Helsingfors den 29 oktober 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.