891/2010

Utfärdad i Helsingfors den 22 oktober 2010

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Sydafrikanska utvecklingssamfundet om samarbete angående ett tekniskt biståndsprogram för förnybar energi och energieffektivitet i Sydafrikanska utvecklingssamfundet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat efter föredragning av utrikeshandels- och utvecklingsministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde, föreskrivs:

1 §

Den i Gaborone den 27 september 2010 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Sydafrikanska utvecklingssamfundet om samarbete angående ett tekniskt biståndsprogram för förnybar energi och energieffektivitet i Sydafrikanska utvecklingssamfundet träder i kraft den 27 oktober 2010 så som därom har överenskommits.

Republikens president har godkänt överenskommelsen den 3 september 2010.

2 §

Bestämmelserna i överenskommelsen är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 27 oktober 2010.

(Överenskommelsen finns framlagd och kan erhållas hos utrikesministeriet, som även lämnar uppgifter om den på finska och svenska)

Helsingfors den 22 oktober 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.