871/2010

Utfärdad i Helsingfors den 13 oktober 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiske efter vassbuk och strömming på Östersjöns centralbassäng år 2010

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiske efter vassbuk och strömming på Östersjöns centralbassäng år 2010 (1139/2009) 1 § som följer:

1 §
Fiske efter vassbuk och strömming på Östersjöns centralbassäng

Fiskefartyg som är registrerade i Finland får år 2010 fiska vassbuk eller strömming inom ICES delområden 22―28 samt delområde 29 söder om breddgraden 59°30'N så att vassbuksfångsten som av alla i Finland registrerade fiskefartyg fiskats inom ifrågavarande områden är sammanlagt högst 11 000 ton.


Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2010 och är i kraft till den 31 december 2010.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 11 februari 2010 om avbrytande av fiske efter strömming och vassbuk på Östersjöns centralbassäng (86/2010).

Helsingfors den 13 oktober 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativa tjänstemannen
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.