836/2010

Utfärdad i Helsingfors den 23 september 2010

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets förordning om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen (8/2002) 6 § 3 mom. som följer:


6 §
Betalning av ersättning till renbeteslagen

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland beslutar om ersättningarna och betalar ut dem till renbeteslagen av de medel som miljöministeriet har anvisat för ändamålet. Ersättningen betalas årligen senast den 31 oktober.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010.

Helsingfors den 23 september 2010

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Överinspektör
Kaisa Pelttari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.