815/2010

Utfärdad i Helsingfors den 16 september 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk inom ICES delområden 22―24 med fartyg som är registrerade i Finland

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 10 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994):

1 §

Fiske efter torsk inom ICES delområden 22―24 förbjuds för fartyg som är registrerade i Finland på grund av att Finlands torskkvot har fyllts.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 22 september 2010 och gäller till den 31 december 2010.

Helsingfors den 16 september 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativa tjänstemannen
Ali Lindahl

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.