803/2010

Utfärdad i Helsingfors den 10 september 2010

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat efter föredragning av miljöministern, föreskrivs:

1 §

Åtgärderna 1(2010)―15(2010), vilka antogs i Punta del Este den 14 maj 2010 vid ett konsultativt möte mellan avtalsparterna enligt artikel IX i Antarktisfördraget (FördrS 31/1984) och om vilka beslut fattats med stöd av bilaga V (FördrS 54/2002) till det miljöskyddsprotokoll som anknyter till fördraget är i kraft från den 12 augusti 2010, så som därom har avtalats.

Åtgärderna har godkänts av republikens president den 16 juli 2010.

2 §

De bestämmelser som gäller åtgärderna är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 17 september 2010.

(Åtgärderna finns till påseende och kan erhållas hos miljöministeriet som också lämnar upplysningar om dem på finska och svenska.)

Helsingfors den 10 september 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.