778/2010

Utfärdad i Helsingfors den 31 augusti 2010

Finansministeriets förordning om bestämmande av uppgifter som hör till förande av register över förmyndarärenden

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 64 § 5 mom. i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999), sådant det lyder i lag 1405/2009:

1 §

Magistraten i Tavastehus ger med stöd av 64 § 5 mom. i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) tillstånd att ta del uppgifter i registret via en teknisk anslutning.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2010.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 31 augusti 2010

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Regeringsråd
Leena Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.