772/2010

Utfärdad i Helsingfors den 27 augusti 2010

Lag om ändring av 62 § i avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i avfallslagen (1072/1993) 62 §, sådan den lyder i lag 554/1999, som följer:

62 §
Ordningsbot

Bestämmelser om ordningsbot som enda straff för ringa överträdelse av nedskräpningsförbudet enligt 19 § finns i lagen om ordningsbotsförseelser (756/2010).


Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs särskilt genom lag.

RP 94/2009
LaUB 9/2010
RSv 84/2010

Helsingfors den 27 augusti 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.