767/2010

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 27 augusti 2010

Lag om ändring av 103 § i vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 103 § i vägtrafiklagen (267/1981), sådan paragrafen lyder i lag 567/2005, ett nytt 2 mom. som följer:

103 §
Trafikförseelse

Bestämmelser om ordningsbot som enda straff för vissa trafikförseelser finns i lagen om ordningsbotsförseelser (754/2010).


Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs särskilt genom lag.

RP 94/2009
LaUB 9/2010
RSv 84/2010

Helsingfors den 27 augusti 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.