762/2010

Utfärdad i Helsingfors den 27 augusti 2010

Lag om ändring av 8 § i lagen om häradsåklagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om häradsåklagare (195/1996) 8 § 1 mom. som följer:

8 §
Biträdande åklagares behörighet

En biträdande åklagare kan ges i uppdrag att handha ärenden som avser strafförelägganden och ordningsbotsförelägganden och brottmål som behandlas i sammansättning med en domare.Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs särskilt genom lag.

RP 94/2009
LaUB 9/2010
RSv 84/2010

Helsingfors den 27 augusti 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.