752/2010

Utfärdad i Helsingfors den 27 augusti 2010

Lag om ändring av 10 kap. 2 § i handelsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 10 kap. 2 § i handelsbalken, sådan paragrafen lyder i lagarna 687/1988 och 127/2004, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

10 kap.

Om pant

2 §

När pant säljs ska också pantägarens intresse beaktas.Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

RP 24/2010
EkUB 10/2010
RSv 89/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG (308L0048); EGT nr L 133, 22.5.2008, s. 66
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG (309L0022); EGT nr L 110, 1.5.2009, s. 30

Helsingfors den 27 augusti 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.