702/2010

Utfärdad i Helsingfors den 18 augusti 2010

Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i jaktförordningen (666/1993) 24 § 1 mom. 9 punkten, sådan den lyder i förordning 793/2007 samt

fogas till förordningen en ny 7 a § som följer:

7 a §
Särskild anmälningsskyldighet i anslutning till jaktlicens för hjortdjur

På de älgar som fällts i Enontekis, Enares, Muonios och Utsjokis områden ska genast när älgen har fällts fästas ett märke. Märket fästs i älgens öra. Innehavaren av jaktlicensen eller den som innehavaren har befullmäktigat är skyldig att inom sju dagar lämna in älghuvudet tillsammans med märket till jaktvårdsföreningen.

Jaktvårdsföreningen lösgör märket från älghuvudet samt en tand för vidarebefordran till det forskningsinstitut som utför viltforskning. Jaktvårdsföreningen fogar till leveransen uppgifter som innehavaren av jaktlicensen gett om platsen där älgen fällts och datum, när älgen fälldes samt om älgens vikt och kön och, om älgen är en hane, antalet taggar på hornen.

24 §
Allmänna fredningstider

Viltet är fridlyst som följer:


9) älg på kommunerna Enontekis, Enares, Muonios och Utsjokis områden från den 1 december till och med den 31 augusti och från den 21 september till och med den 10 oktober samt i övriga delar av landet från den 1 januari till och med dagen före den sista lördagen i september;Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

Helsingfors den 18 augusti 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Avdelningschef
Pentti Lähteenoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.