680/2010

Utfärdad i Nådendal den 16 juli 2010

Lag om ändring av partilagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till partilagen (10/1969) en ny 7 a § som följer:

7 a §

Endast personer som är bosatta i Finland får vara medlemmar av en partistyrelse.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 267/2009
LaUB 8/2010
RSv 73/2010

Nådendal den 16 juli 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.