662/2010

Given i Nådendal den 24 juni 2010

Lag om ändring av 2 och 7 § i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (1528/2001) 7 § och

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1497/2001, 917/2008 och 295/2010, en ny 12 a-punkt som följer:

2 §
Marknadsrättsliga ärenden

Marknadsdomstolen behandlar ärenden som hör till dess behörighet enligt


12 a) lotterilagen (1047/2001),


7 §
Anhängiggörande av ärenden som gäller alkoholreklam, tobaksreklam och reklam för penningspel

Ärenden som avses i alkohollagen, lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning och lotterilagen blir anhängiga i marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2010.

RP 96/2008
RP 212/2008
FvUB 7/2010
RSv 92/2010

Nådendal den 24 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.