619/2010

Utfärdat i Helsingfors den 24 juni 2010

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa externa maximala inkomster enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar att de externa maximala inkomsterna enligt 5 § i lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) och 6 § i statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar (175/2001) är 35 300 euro och de externa maximala inkomsterna i anslutning till bostadsfinansiering enligt 21 § i den nämnda förordningen är 37 000 euro om det är fråga om en enda sökande och 47 100 euro om sökandena är makar. De ovan nämnda övre inkomstgränserna tillämpas från och med den 30 juni 2010.

Helsingfors den 24 juni 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativ tjänsteman
Sirpa Karjalainen

Översätting till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.