594/2010

Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2010

Försvarsministeriets förordning om ändring av 4 § i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras 4 § i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten (1444/2007) sådan paragrafen lyder i förordning 709/2009 som följer:

4 §
Reservistlön

I reservistlön betalas till manskapet 55,25 euro, till underofficer 57,75 euro samt till officer och specialofficer 60,50 euro per dag.

Reservistlönen betalas ut i efterskott två gånger per månad. Lönen betalas av det truppförband där den som har rätt till lönen tjänstgör på betalningsdagen eller tjänstgjorde senast.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 juni 2010

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Regeringsrådet
Timo Turkki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.