567/2010

Given i Helsingfors den 17 juni 2010

Statrådets förordning om ändring av 1 och 3 § i statsrådets förordning om källskatt på ränteinkomst

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i statsrådets förordning om källskatt på ränteinkomst (428/2000) 1 § 2 mom., det inledande stycket i 3 § 1 mom. samt 3 § 3 mom. som följer:

1 §

Innan ränta betalas ska en begränsat skattskyldig som en sådan utredning som avses i 10 § i lagen om källskatt på ränteinkomst för räntebetalaren visa upp ett källskattekort enligt 5 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) eller meddela räntebetalaren sitt namn, födelsedatum och eventuella andra officiella identifikationsuppgifter samt sin adress i hemstaten.


3 §

Räntebetalaren ska årligen senast den 15 februari tillställa Skatteförvaltningen en årsanmälan av vilken framgår


Räntebetalaren ska på uppmaning av Skatteförvaltningen meddela namnet och hemorten angående de räntetagare som avses i 1 mom. 4 punkten samt beloppet av den ränta som betalats till envar.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

Helsingfors den 17 juni 2010

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Specialsakkunnig
Ilkka Lahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.