541/2010

Given i Helsingfors den 11 juni 2010

Lag om ändring av 92 a § i vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen (267/1981) 92 a § 3 punkten, sådan den lyder i lag 401/2005, som följer:

92 a §
Definitioner

I detta kapitel avses med


3) AETR-överenskommelsen den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter (FördrS 66/1999), sådan den lyder ändrad den 27―29 oktober 2004 samt den 29 och 30 oktober 2008 (FördrS 64 /2010),Denna lag träder i kraft den 20 juni 2010.

RP 31/2010
KoUB 5/2010
RSv 75/2010

Helsingfors den 11 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.