521/2010

Given i Helsingfors den 11 juni 2010

Lag om ändring av 8 och 10 § i lagen om återbäring i vissa fall av skatt som betalats på dividend erhållen från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 15 juli 2005 om återbäring i vissa fall av skatt som betalats på dividend erhållen från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (563/2005) 8 § och 10 § 2 mom. som följer:

8 §
Behörig myndighet

Beslut i ett ärende som gäller återbäring av skatt fattas av Skatteförvaltningen. Återbäringen ska betalas omedelbart efter det att beslutet fattats.

10 §
Ansökan om återbäring

En skriftlig ansökan ska lämnas till Skatteförvaltningen. Ansökan ska innehålla en utredning om beloppen av dividender enligt 2 § och den källskatt som uppburits för dividenderna, specificerat per skatteår, samt de dividendutdelande bolagens namn och hemort.Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009
FiUB 12/2010
RSv 37/2010

Helsingfors den 11 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.