466/2010

Utfärdat i Helsingfors den 27 maj 2010

Finansministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Vihanti kommun och Siikajoki kommun

Finansministeriet har med stöd av 11 § 2 mom. i kommunindelningslagen (1196/1997) och 5 § i språklagen (423/2003) beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Från Vihanti kommun överförs till Siikajoki kommun följande fastigheter, fastighetsdelar, registerenheten och delar av registerenheter:

Från Vihanti by (403) fastigheterna Risukko III 15:23, Mehtomaa 18:30, Korpimaa II 33:152, Rautatiealue 36:3, Pohjanneva 36:18, Teerimaa II 39:44, Ojanvarsi II 64:0, Asutustila II 65:0, Peltovesala 66:1, Viertola 67:2, Pohjanneva II 68:1, Koivulehto II 68:2, Vesala II 69:2, Hallapelto 70:1, Taavila 70:3, Sivula 70:7, Hallakorpi II 71:0, Lisä II 72:0, Turreikko 72:1, Vastike-Syrjälä II 73:2 och Tuomioja vägen III 75:0 i sin helhet, samt av fastigheterna Rautatiealue 16:4 Pohjanneva skifte, Rautatiealue 17:1 Pohjanneva skifte och Rautatiealue 18:3 Pohjanneva skifte.

Verkningar på språklig indelning

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2011.

Tillkännagivande av beslutet

Beslutet skall meddelas i vederbörande kommuner såsom kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunerna. Beslutet och motiveringen till detta skall vara uppsatta på kommunens anslagstavla till dess att beslutet har vunnit laga kraft.

För övrigt svarar finansministeriet för tillkännagivande av beslutet.

Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut får sökas av vederbörande kommun eller en medlem i kommunen genom besvär.

Ändring söks genom en besvärsskrift som adresseras och lämnas in till högsta förvaltningsdomstolen.

Besvärsskriften skall lämnas till högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor, Unionsgatan 16, 00130 Helsingfors, inom 30 dagar från det att beslutet publicerats i författningssamlingen.

I besvärsskriften skall anges ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation samt det överklagade beslutet, den ändring som söks i beslutet och grunderna för den ändring som söks.

Helsingfors den 27 maj 2010

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Överinspektör
Anu Hernesmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.