462/2010

Given i Helsingfors den 3 juni 2010

Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte fyllt 18 år när skadan inträffade

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 5 kap. 2 b § 2 mom. i skadeståndslagen (412/1974), sådant det lyder i lag 509/2004:

1 §

Beloppet av den förvärvsinkomst som avses i 5 kap. 2 b § 1 mom. 1―3 punkten i skadeståndslagen (412/1974) är

1) 8 840 euro årligen när den skadelidande fyllt 18 år,

2) 33 880 euro årligen när den skadelidande fyllt 23 år,

3) 40 260 euro årligen när den skadelidande fyllt 35 år.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2010.

Denna förordning tillämpas när ersättning för inkomstförlust bestäms efter det att förordningen har trätt i kraft.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte fyllt 18 år när skadan inträffade (392/2009).

Helsingfors den 3 juni 2010

Justitieminister
Tuija Brax

Lagstiftningsråd
Tuomo Antila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.